Ze względów bezpieczeństwa oraz ogólnego porządku zabronione jest spożywanie alkoholu pod groźbą wydalenia z pojazdu.

Go Top